Αντίμοιρος

From Αρχειοπαίδεια
Παραπέμψτε στην παρούσα σελίδα: Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος, «Αντίμοιρος», Archiopedia / Αρχειοπαίδεια (Ιούνιος 2022), σελ. 3 (αναθεώρηση υπ’ αριθμ. -), ISSN 2732-6012. DOI: Δεν έχει αποδοθεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι μέχρι την απόδοση του DOI το κείμενο υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις. Ελέγχοντας τον αριθμό της αναθεώρησης μπορείτε να εξακριβώσετε εάν διαβάζετε διαφορετικές εκδοχές της παρούσας σελίδας.

Ο Αντίμοιρος ήταν σοφιστής από την Μένδη της Θράκης. Υπήρξε μαθητής του Πρωταγόρα.[1][2]

Υποσημειώσεις

  1. Πλάτων, Πρωταγόρας, 315a.
  2. Θεμίστιος, Λόγος 29: Πρὸς τοὺς οὐκ ὀρθῶς ἐξηγουμένους τὸν σοφιστήν, 347d.