Πρωταγόρας (διάλογος)

From Αρχειοπαίδεια

Ο Πρωταγόρας είναι διάλογος του Πλάτωνος.