Θεμίστιος

From Αρχειοπαίδεια

Ο Θεμίστιος ήταν φιλόσοφος.