Μένδη

From Αρχειοπαίδεια

Η Μένδη ήταν πόλη της Μακεδονίας.