Πρωταγόρας

From Αρχειοπαίδεια

Ο Πρωταγόρας ήταν σοφιστής.