Αρχειοπαίδεια:Σχετικά

From Αρχειοπαίδεια

Η Αρχειοπαίδεια είναι ένα εγχείρημα ερευνητικού εγκυκλοπαιδισμού. Αποτελεί την ελληνική έκδοση της Archiopedia.

Η Αρχειοπαίδεια λειτουργεί μέσω του MediaWiki, του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού που αρχικά αναπτύχθηκε για την Wikipedia, και φιλοξενείται από την Miraheze, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες.

Επίσης, η Αρχειοπαίδεια χρησιμοποιεί το Zenodo, το αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης που λειτουργεί υπό την αιγίδα του CERN, με σκοπό την έκδοση ψηφιακού αναγνωριστικού αντικειμένου (DOI) για τα λήμματά της.

Τα λήμματα και οι βάσεις δεδομένων της Αρχειοπαίδειας ευρετηριάζονται στο OpenAIRE.