Καμήλα

From Αρχειοπαίδεια

Η καμήλα είναι αρτιοδάκτυλο θηλαστικό, το οποίο φέρει χαρακτηριστικούς ύβους στην πλάτη του, δηλαδή λιπώδη εξογκώματα που μοιάζουν με καμπούρες.

Ονομασίες

  1. Ντεβές < τουρκ. deve ‘καμήλα’ < οθωμαν. دوه‎. Συγγενές με το παλαιοτουρκ. 𐱅𐰋𐰀.‎
    • 1943, Ηλίας Βενέζης, Αιολική Γη: «Κατεβάζουν τα γεννήματα απ’ τα Κοζάκια στα παράλια, αυτοί καβάλα στα γαϊδούρια τους, πίσω οι ντεβέδες κ’ οι καμήλες».