Τουρκική γλώσσα

From Αρχειοπαίδεια

Η τουρκική γλώσσα είναι αλταϊκή γλώσσα.