Παλαιοτουρκική γλώσσα

From Αρχειοπαίδεια

Η παλαιοτουρκική γλώσσα είναι αρχαία ποικιλία της τουρκικής γλώσσας.