Ελευθερία (εφημερίδα)

From Αρχειοπαίδεια
Παραπέμψτε στην παρούσα σελίδα: Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος, «Ελευθερία (εφημερίδα)», Archiopedia / Αρχειοπαίδεια (Ιούνιος 2022), σελ. 18 (αναθεώρηση υπ’ αριθμ. -), ISSN 2732-6012. DOI: Δεν έχει αποδοθεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι μέχρι την απόδοση του DOI το κείμενο υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις. Ελέγχοντας τον αριθμό της αναθεώρησης μπορείτε να εξακριβώσετε εάν διαβάζετε διαφορετικές εκδοχές της παρούσας σελίδας.

Η Ελευθερία είναι η παλαιότερη εφημερίδα της Λάρισας.

Ιδρύθηκε το 1922 από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο.[1]

Γλώσσα της εφημερίδας ήταν η ελληνική.

Υποσημειώσεις