Ελληνική γλώσσα

From Αρχειοπαίδεια

Η ελληνική γλώσσα είναι ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.