Λάρισα

From Αρχειοπαίδεια

Η Λάρισα είναι πόλη της Θεσσαλίας.