Πλάτων

From Αρχειοπαίδεια

Ο Πλάτων (427 π.Χ. - 347 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος.