Κυδωνιές

From Αρχειοπαίδεια

Οι Κυδωνιές (άλλως Αϊβαλί) είναι πόλη της Μικράς Ασίας.