Μικρά Ασία

From Αρχειοπαίδεια

Η Μικρά Ασία είναι η δυτικότερη χερσόνησος της Ασίας.