Σκέμμα

From Αρχειοπαίδεια
Παραπέμψτε στην παρούσα σελίδα: Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος, «Σκέμμα», Archiopedia / Αρχειοπαίδεια (Ιούλιος 2022), σελ. 186 (αναθεώρηση υπ’ αριθμ. -), ISSN 2732-6012. DOI: Δεν έχει αποδοθεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι μέχρι την απόδοση του DOI το κείμενο υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις. Ελέγχοντας τον αριθμό της αναθεώρησης μπορείτε να εξακριβώσετε εάν διαβάζετε διαφορετικές εκδοχές της παρούσας σελίδας.

Σκέμμα ονομάζεται το διανόημα.

Ετυμολογία

Η λέξη σκέμμα σχηματίζεται από το θέμα σκεπ- του σκέπτομαι και την κατάληξη -μα, με αφομοίωση του -π-. Η λέξη προκύπτει κατά τρόπο ανάλογο με την λέξη γράμμα.

Έννοια

Αν και το σκέμμα διατήρησε σταθερά την έννοια της σκέψης ή του αντικειμένου της σκέψης, απέκτησε σταδιακά και την πιο ειδική σημασία του τεχνάσματος ή της πλεκτάνης.

Τα σκέμματα στην Αρχειοπαίδεια

Ως ειδικός αρχειοπαιδικός όρος το σκέμμα σημαίνει το λήμμα εκείνο που στοχεύει περισσότερο να προκαλέσει τον προβληματισμό του αναγνώστη για ένα συγκεκριμένο θέμα και λιγότερο να του παράσχει πληροφορίες (ακόμη και εάν το κάνει). Τα σκέμματα στην Αρχειοπαίδεια μπορούν να πραγματεύονται θέματα που δεν συναντώνται συχνά σε άλλες εγκυκλοπαίδειες ή/και να χαρακτηρίζονται από μια πιο προσωπική γραφή.