Σέλμα Λάγκερλεφ

From Αρχειοπαίδεια

Η Σέλμα Οττίλια Λοβίσα Λάγκερλεφ (Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf) (1858-1940) ήταν συγγραφέας.