Πρότυπο:CITE

From Αρχειοπαίδεια
Παραπέμψτε στην παρούσα σελίδα: {{{1}}}, “Πρότυπο:CITE”, Archiopedia (Αρχειοπαίδεια) ({{{2}}}), σελ. 4 (αναθεώρηση υπ’ αριθμ. 435), ISSN 2732-6012. DOI: {{{3}}}.

Σημειώνεται ότι μέχρι την απόδοση του DOI το κείμενο υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις. Ελέγχοντας τον αριθμό της αναθεώρησης μπορείτε να εξακριβώσετε εάν διαβάζετε διαφορετικές εκδοχές της παρούσας σελίδας.