Πηγές:Αρχειοθραύστης (περιοδικό)/Utopia as Penality’s whisperer: Driven by 500 years of conceptual existence

From Αρχειοπαίδεια
Πλήρης τίτλος: Utopia as Penality’s whisperer: Driven by 500 years of conceptual existence
Συγγραφέας: Eleni Velentza
Πηγή: Αρχειοθραύστης 5 (2015)

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ.