Πηγές:Αρχειοθραύστης (περιοδικό)/Σημείωμα του εκδότη

From Αρχειοπαίδεια

Ο Alberico Gentili (De jure belli libri tres, 1598) καλούσε τους θεολόγους να σωπάσουν για όσα δεν τους αφορούν: Silete theologi in munere alieno!

​Ο Carl Schmitt (Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 1950) είδε σε μία αντίστοιχη προσταγή το σύνθημα των νομικών θετικιστών: Sileamus in munere alieno!

​Ο Giorgio Agamben (Stato di eccezione, 2005) αντέστρεψε την προσταγή σε ερώτηση: Quare siletis jurisconsulti in munere vestro?

Γιατί εσείς οι νομικοί σωπαίνετε για όσα σας αφορούν;

Ο ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗΣ εκδίδεται από το 2011. Και είναι η έκφραση αυτής της απορίας.

Η ερμηνεία και η εφαρμογή του δικαίου είναι η πρακτικότερη πτυχή της πρακτικής φιλοσοφίας, αλλά είναι επίσης μία απέραντη έρημος που σαρώνεται από τις αμμοθύελλες των νομικών δογμάτων, των κομματικών τσιτάτων και των γλυκανάλατων επιχειρημάτων, που αυτοαποκαλούνται «πολιτικά», όντας τίποτε περισσότερο από τους φόβους ενός οπισθοδρομικού, ειπωμένους με τις φράσεις ενός φιλελεύθερου.

Απέναντι σε όσους στείρα εκλεπτύνουν την πρακτική φιλοσοφία, αλλά και όσους απλώς την απαξιώνουν, απέναντι λοιπόν στα δύο άκρα, εμείς αντιτάσσουμε το βάθος: την κατάδυση στα βάθη της φιλοσοφικής σκέψης, με στόχο την αποκάλυψη των ζωντανών εκείνων στοιχείων που θα επιτρέψουν ίσως μία καλύτερη επιστημονική και πολιτική συγκρότηση.

Στον ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗ τα άρθρα σημαίνουν πολύ περισσότερα από τις προσωπικές ιδιότητες των αρθρογράφων. Ως εκ τούτου, ας μην ξενιστούν οι θεράποντες της φιλοσοφίας άν συναντήσουν εδώ κάποιο κείμενο με σαφές πολιτικό στίγμα ή κάποιον συγγραφέα δίχως ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια: σκεφτόμαστε και γράφουμε για να πράττουμε καλύτερα και όχι για να μην πράττουμε καθόλου.

Ανασύροντας τα συμβάντα και τα επιχειρήματα, αναμοχλεύουμε και εξηγούμε την σημερινή μας κατάσταση.

Αυτός είναι ο τίτλος του ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗ, αυτός είναι και ο ρόλος του: θραύοντας τα αρχεία του παρελθόντος, σπάζουμε τα δεσμά του παρόντος.

ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗΣ λοιπόν και ... πρακτική φιλοσοφία στην πράξη!