Μ.Χ.

From Αρχειοπαίδεια

Η μ.Χ. εποχή είναι το χρονικό διάστημα που ξεκινά από την γέννηση του Ιησού του Ναζωραίου.