Μάρκος Αυρήλιος

From Αρχειοπαίδεια

Ο Μάρκος Αυρήλιος ήταν πολιτικός.