Ισπανοεβραϊκή γλώσσα

From Αρχειοπαίδεια

Η ισπανοεβραϊκή γλώσσα (άλλως Λαντίνο) είναι ποικιλία της Ισπανικής γλώσσας.