Αλμυρός

From Αρχειοπαίδεια

Ο Αλμυρός είναι πόλη της Θεσσαλίας.