Αθήνα

From Αρχειοπαίδεια

Η Αθήνα είναι πόλη της Αττικής.