Ήπειρος

From Αρχειοπαίδεια

Ήπειροι είναι οι μεγάλες περιοχές ξηράς στις οποίες διαιρείται η Γη.