Ξυλόφρακτη γέφυρα

From Αρχειοπαίδεια
Παραπέμψτε στην παρούσα σελίδα: Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος, “Ξυλόφρακτη γέφυρα”, Archiopedia (Αρχειοπαίδεια) (Μάρτιος 2023), σελ. 212 (αναθεώρηση υπ’ αριθμ. 449), ISSN 2732-6012. DOI: Δεν έχει αποδοθεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι μέχρι την απόδοση του DOI το κείμενο υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις. Ελέγχοντας τον αριθμό της αναθεώρησης μπορείτε να εξακριβώσετε εάν διαβάζετε διαφορετικές εκδοχές της παρούσας σελίδας.

Ξυλόφρακτη ονομάζεται η γέφυρα που αποτελείται μόνο από ξύλο, χωρίς την προσθήκη άλλων (ιδίως μεταλλικών) δομικών στοιχείων.

Ξυλόφρακτες γέφυρες

Pons Sublicius

Η αρχετυπική ξυλόφρακτη γέφυρα είναι ο Pons Sublicius της Ρώμης: φαίνεται πως ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς έπλασε την λέξη ακριβώς με σκοπό να περιγράψει την εν λόγω γέφυρα. Σύμφωνα με την περιγραφή του Διονυσίου, μία τέτοια γέφυρα ήταν «ἄνευ σιδήρου δεδεμένη ταῖς σανίσιν αὐταῖς»,[1] «ἄνευ χαλκοῦ καὶ σιδήρου δεδέσθαι θέμις ὑπ᾽ αὐτῶν διακρατουμένην τῶν ξυλίνων»,[2] και μπορούσε να λυθεί «ἐν τοῖς πολέμοις».[3]

Άλλα παραδείγματα

Ο Διονύσιος αφηγείται πώς οι Σαβίνοι κατασκεύασαν μία ξυλόφρακτη γέφυρα: «διττοὺς βαλόμενοι τοὺς χάρακας ἐναντίους τε καὶ συνεχεῖς ἀλλήλοις, μέσον ἔχοντες τὸ κοινὸν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ποταμῶν ῥεῖθρον, ἐφ᾽ οὗ κατεσκεύαστο γέφυρα ξυλόφρακτος σκάφαις ἀνεχομένη καὶ σχεδίαις ἡ ποιοῦσα ταχείας τὰς πρὸς ἀλλήλους ἀφίξεις καὶ τὸν χάρακα ἕνα».[4]

Ψευδοξυλόφρακτες ή ξυλοφρακτοφανείς γέφυρες

Γέφυρα των Μαθηματικών

Είναι κοινή η παρανόηση ότι η Γέφυρα των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ κατασκευάστηκε αρχικά ως ξυλόφρακτη, χωρίς την χρήση πίρων και περικοχλίων.[5]

Υποσημειώσεις

  1. Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία, 5.24.1.
  2. Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία, 3.45.1.
  3. Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία, 9.68.2.
  4. Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία, 3.55.3. Πρβλ. και την αναφορά του Τίτου Λίβιου στην ίδια γέφυρα: «ventoque iuvante accensa ligna et pleraque, in ratibus, inpacta sublicis cum haererent, pontem incendunt» (Ab urbe condita, 1.37.1).
  5. Mathematical Bridge (ενημερωτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ).