Θεσσαλονίκη

From Αρχειοπαίδεια

Η Θεσσαλονίκη είναι πόλη της Μακεδονίας.