Ηλίας Βενέζης

Ο Ηλίας Βενέζης (1904-1973) ήταν συγγραφέας.